Korona virus vaikutta myös 4H-posion toimintaan.

30.3.2020


 

Suomen 4H-liiton suositus on noudattaa viranomaissuosituksia. Suomen hallitus on suositellut, että tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Myös isoja kokoontumisia tulee välttää.

Posion 4H-yhdistys seuraa Suomen 4H-liitos suositusta ja lapin 4H-yhdistysten yhtenevää linjaa päätöksessä keskeyttää kerhotoiminta toistaiseksi.

Lisätietoja löytyy myös 4h.fi sivulta