Hankkeet

Posion 4H-yhdistys on/on ollut mukana monissa yhteistyöhankkeissa osatotuttajana tai ostopalvelun kautta. Hankkeet ovat voineet olla Suomen 4H-liiton tai jonkin muun hallinnoimia, mutta myös omia pieniä hankkeita voidaan toteuttaa.

Hankkeista tiedotetaan yhdistyksen tiedotuskanavissa, muun muassa sosiaalisessa mediassa.