Hankkeet

Posion 4H-yhdistys on/on ollut mukana monissa yhteistyöhankkeissa osatotuttajana tai ostopalvelun kautta. Hankkeet ovat voineet olla Suomen 4H-liiton tai jonkin muun hallinnoimia, mutta myös omia pieniä hankkeita voidaan toteuttaa.

Hankkeista tiedotetaan yhdistyksen tiedotuskanavissa, muun muassa sosiaalisessa mediassa.


Päättyneitä hankkeita joissa olemme olleet mukana:

  • LUOTI, Luonnontuotealan tiedotushanke
  • Nuorten metsä -tiedotushanke 1.1.2013 - 31.12.2014
  • Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille 2015


Hankkeista syntyy myös tuotteita jotka jäävät olemaan varsinaisen hankkeen päätyttyä. Hankkeista joissa olemme olleet mukana on tuotteistettu muun muassa metsä- ja luontoaiheisia digipelejä, niihin pääset tutustumaan viereisten bannereiden kautta.


Äkräs -hanke kokosi Metsäpelit.fi sivuston 

Käy pelaamaan ja oppimaan luonnosta kivojen pelien mukana