Erätaitotapahtuma2019 -hanke, päättynyt

 

 

Erätaitotapahtuma2019 -hanke on yksivuotinen ja toteutetaan osittain koulu- ja oppilaitosyhteistyönä sekä lähialueen 4H-yhdistysten kanssa. Hankkeen ensimmäisen tapahtuma toteutetaan loppukesästä 2019, jonka jälkeen siitä tulee jokavuotinen tapahtuma Posiolle.

Erätaitotapahtuma2019 -hankkeen toteuttamiseen osallistuvat peruskoulun yläasteen sekä ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa opiskelevat nuoret, joista nuorimmat jäävät toimintaan mukaan toteuttamaan ja vertaisohjaamaan seuraavan vuoden tapahtumaa, näin taataan hankkeen juurruttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi. Hankkeen tapahtumiin voi osallistua myös muut alueen nuoret, tavoitteena on 200 osallistuvaa nuorta, mutta tapahtumiin voivat osallistua myös aikuiset.

Nuoren oman osaamisen kehittäminen sekä tiimityöskentelytaidot odotetaan kehittyvän projektin myötä. Projektimainen toiminta edellyttää omatoimisuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjämäistä työskentelyotetta.

 

tavoitteet

Erätaitohankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia kokemuksellinen oppimisen kautta, tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtumaprosessissa sekä vastuunkannon merkitys.

Hankkeella pyritään lisäämään nuoren osallisuutta ja vahvistamaan alueellista yhteistyötä koulujen sekä muun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on tukea nuorten kansainvälistymistä ja suvaitsevaisuutta.

Hankkeessa kootaan myös eräharrastuksessa tarvittavaa välineistöä joka on jatkossa harrasteryhmien käytössä materiaalivuokraamon kautta.

 

toimenpiteet

Nuorista koottu ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta hankkeen henkilöstön tukemana. Hankeaikana toteutetaan yksi isompi alueellinen tapahtuma, ja 1-2 pienempää paikallista tapahtumaa. Hankeprosessi koostuu yhteisistä ryhmäntapaamisista nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, tiimien osa-alue projekteista sekä raportoinnista siihen liittyvin materiaalein, kuten valokuvat, blogit, videot tms. Hankkeeseen osallistuminen on myös yksilön oppimisprosessi. Tavoitteena on löytää jokaiselle omaa osaamista vastaavia tehtäviä.

 

 

 

- - - -

 

Tapahtumia

11.7.2019 Avoin infotilaisuus, Nuorisotila Apaja; Erätaitaitotapahtuma2019 -hanke ja Erätaito2019-kisa

17.7.2019 Infotilaisuus, S-market Aholan piha; Erätaitotapahtuma2019 -hanke ja Erätaito2019 -kisa

30.8.-1.9.2019 Erätaito2019 -kisa, Korouoma

- - - -

 

Koulutusta

Eräkummikoulutus, Metsähallitus

  • 20.9.2019 klo 18-20
  • kohderyhmänä nuoret sekä aikuiset joilla oma kiinnostus erästykseen ja halu jatkaa/ jakaa erästyksen ilosanomaa lapsille ja nuorille. Koulutukseen voi osallistua alle 18 vuotias, mutta Eräkummina toimivat vain 18 vuotta täyttäneet.
  • kurssi on ilmainen

 

- - - -

 

projektipäällikkö

                      Tuija Suonnansalo, 045 6345697                                                                                             tuija.suonnansalo@4h.fi, erataito2019@gmail.com

 

projektityöntekijä (9/2019 saakka)

                      Anni Tuppurainen                                                                                                                                 erataito2019@gmail.com

 

- - - -