Mobiilisti metsään -hanke, päättynyt

Mobiilisti metsään -hanke 2016-2017

 

Mobiilisti metsään –hankkeessa nuorille järjestetään yritysinfoja, yritysvierailuja, tiedotustilaisuuksia ja metsäisiä 4H-yrityskursseja. Metsäisillä 4H-yrityskursseilla esitellään hankkeessa pilotoitavia valmiita metsään ja luontoon liittyviä yritysmalleja, joista nuoret voivat valita itselleen sopivan. Näin nuorille tarjotaan helppo ja turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä. Nuoria tuetaan yritysten perustamisessa ja heille hankitaan yritysohjaajia metsäyrittäjistä, metsänomistajista ja metsätoimihenkilöistä.

Hankkeessa on tarkoituksena myös kehittää luontopolkukilpailun tehtäväsisältöjä yläkouluikäisille nuorille sopivaksi: mukaan otetaan biotalouteen ja metsien monikäyttöön liittyviä tehtäviä sekä perinteisempiä metsänarviointiin liittyviä elementtejä mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Metsäpolkukilpailun pilottiversiota testataan nuorten ryhmillä ja niistä kerättävän palautteen avulla kilpailua kehitetään. Metsäpolkukilpailun kautta nuoret kiinnostuvat biotaloudesta, metsien ekologiasta ja metsäalan tarjoamista työpaikoista.

 

Mobiilisti metsään - hanketta toteuttaa Metsäkeskus ja Suomen 4H-liitto.  Mobiilisovelluksen kehittämisestä ja koekäytöstä vastaavat Metsäkeskus yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Suomen 4H-liitto vastaa nuorten metsäosaamisen ja yrittäjyyden edistämisestä. Mobiilisti metsään –hanke toteutetaan Lapissa.

Hankkeen rahoituksesta vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hanke jatkuu vuoden 1/2018 asti.